Det transformative potensialet til Mindfulness for selvtillit

December 06, 2023 19:14 | Sean Gunderson
click fraud protection

I min livsreise, som inkluderer nesten to tiår med oppmerksomhetspraksis, har jeg avdekket en dyp sammenheng mellom en oppmerksomhetspraksis som skapte økt mental kontroll og forsterkning av selvtillit. Denne erkjennelsen har vært transformativ og formet måten jeg oppfatter meg selv på og min rolle i samfunnets bredere billedvev.

Mindfulness som en livsstil

Mindfulness, for meg, er ikke bare en teknikk, men heller en livsstil. Det er en pågående utforskning av øyeblikket. Som jeg skjærer ut mellomrom i min daglig rutine for mindfulness finner jeg trøst i den enkle handlingen være fullt tilstede. Evnen til å fordype meg i det nåværende øyeblikket tilbyr et fristed hvor jeg et øyeblikk kan unnslippe kakofonien av livets krav. I disse øyeblikkene oppdager jeg en dyp følelse av fred, en pusterom fra angsten som ellers kan tære på selvtilliten min.

Utover roen det gir, gir mindfulness meg økt kontroll over tankene mine. Denne mentale suvereniteten er et kraftig verktøy i konstruksjonen av en

instagram viewer
positivt selvbilde. Når jeg står overfor selvtvil eller øyeblikk med introspektiv utfordring, utnytter jeg denne nyvunne kontrollen for å minne meg selv på min iboende verdi, spesielt som en person med levd erfaring. Evnen til å styre tenkningen min lar meg forkaste skadelige fortellinger og erstatte dem med bekreftelser på egenverd.

Mindfulness øker selvtilliten

I selvtillitens rike fungerer oppmerksomme øyeblikk som et ledelys, som belyser viktigheten av å realisere ens bidrag, uansett hvor ydmyk de er. Gjennom linsen av økt mental kontroll har jeg lært å forstå betydningen av handlingene mine, uansett hvor beskjedne de kan virke. De minste bevegelsene får en ny betydning når de blir sett med oppmerksomhet. De blir tråder vevd inn i stoffet av samfunnsbidrag.

Mindfulness har blitt mitt anker i å navigere i livets kompleksitet. Det har gitt meg kapasitet til setter pris på mine unike egenskaper og styrker, fremmer en følelse av selvkjærlighet som overskrider eksterne valideringer. I stillheten i oppmerksomme øyeblikk har jeg forstått at min verdi ikke er avhengig av store prestasjoner, men jeg har heller funnet ut at jeg har egenverdi gjennom bevisst tilstedeværelse i en øyeblikk.

Når jeg reflekterer over min reise med oppmerksomhet, blir jeg minnet på at selvtillit ikke er en statisk tilstand, men snarere en dynamisk prosess. Den utvikler seg, modnes og blir dypere med hvert oppmerksomt pust. I denne pågående utforskningen av Selvet har jeg funnet styrking. Dette manifesterer seg som en urokkelig tro på min egenverdi og en erkjennelse av at min oppmerksomme tilstedeværelse i verden bidrar meningsfullt, uansett hvor stille det er. Mindfulness, med sin gave til økt mental kontroll, har blitt min allierte i jakten på en spenstig og blomstrende selvfølelse.

Jeg oppfordrer deg til å vurdere å legge til mindfulness-praksis i velværeverktøykassen din. Hvis du allerede bruker mindfulness-praksis, betrakt dette som en vennlig påminnelse om deres transformative kraft.

Sean Gunderson (de/dem) har et vell av levd erfaring med psykiske helseproblemer, og etter å ha publisert oppgaven, "Ubehagelige samtaler med en Psychiatric Survivor: Exploring the Paradigm Shift in Mental Health," ble en talsmann for å omfavne det pågående vitenskapelige paradigmeskiftet innen mental Helse. Finn Sean på Facebook, X (Twitter), LinkedIn, og nettstedet deres.